„NAjlepšie noci tvOjho života“

Každý deň sa snažíme zlepšovať nielen sami seba, ale aj naše produkty. Naša firemná kultúra je základnou súčasťou nášho úspechu. Vážime si pracovné prostredie, ktoré je spoločenské, neformálne a založené na tímovej práci. Odvážnosť a neustále hľadanie nekonvenčných myšlienok nás odlišujú od ostatných. Rovnako ako náš bylinný likér, aj my sme vždy autentickí a skutočne majstrovskí.

distribučné portfólio

SOCIÁLNe siete

Sme spoločenskí, neformální a tímoví

PRÍBeH NAŠej ZNAČKY

Rovnako tak výrazný, ako samotný Jägermeister, je aj jeho marketingový príbeh. Vyznačuje sa jedinečnými nápadmi a odvahou ísť vždy novými a originálnymi smermi.

„NAJLEPŠIE NOCI TVOJHO ŽIVOTA“

Každý deň sa snažíme zlepšovať nielen sami seba, ale aj naše produkty. Naša firemná kultúra je základnou súčasťou nášho úspechu. Vážime si pracovné prostredie, ktoré je spoločenské, neformálne a založené na tímovej práci. Odvážnosť a neustále hľadanie nekonvenčných myšlienok nás odlišujú od ostatných. Rovnako ako náš bylinný likér, aj my sme vždy autentickí a skutočne majstrovskí.

DISTRIBUČNÉ PORTFÓLIO

SOCIÁLNE SIETE

Sme spoločenskí, neformální a tímoví

PRÍBEH NAŠEJ ZNAČKY

Rovnako tak výrazný, ako samotný Jägermeister, je aj jeho marketingový príbeh. Vyznačuje sa jedinečnými nápadmi a odvahou ísť vždy novými a originálnymi smermi.