Michael Volke

Michael Volke je predsedom predstavenstva a riadi stratégie, marketing, USA, personalistiku a komunikáciu.

Chceme, aby sa Jägermeister stal silnou medzinárodnou značkou, ktorá plní naše poslanie dopriať mladým ľuďom najlepšiu noc ich života. Taká jedinečná značka založená na skúsenostiach akou je Jägermeister, si vždy vyžaduje autentickosť. Je úplne zásadné, aby sme našej cieľovej skupine poskytovali inovatívny, relevantný obsah a nezabudnuteľné zážitky. Chceme sa zamerať na inovácie a vytvoriť správne prostredie pre zmenu.

Christopher Ratsch

Christopher Ratsch je členom predstavenstva a riadi financie, výrobu a administráciu.

Jägermeister úspešne vyvažuje hranicu medzi tradíciami a inováciami, a to už po celé desaťročia. Po celom svete sú naši výnimoční ľudia zdrojom odvážnych nekonvenčných nápadov a pomáhajú nám zostať blízko našim zákazníkom. Vo všetkom, čo robíme, si stojíme za zamestnancami s voľným poľom pôsobnosti, štíhlymi procesmi a záväzkom k dokonalosti. Budúcnosť chceme vytvárať s maximálnym rešpektom k ľuďom a prírode.

Denis Schrey

Denis Schrey je členom predstavenstva a zodpovedá za oddelenie medzinárodných trhov.

Ako rodinná firma sme počas niekoľkých málo rokov urobili veľký pokrok. Teraz našu značku aj predajné aktivity riadime prostredníctvom dcérskych spoločností a pobočiek v tých najdynamickejších regiónoch. A naším cieľom je pokračovať. Recept na úspech: naše nekonečné hľadanie dokonalosti distribúcie, predaja a marketingu.

Denis Schrey

Denis Schrey je členem představenstva a odpovídá za oddělení mezinárodních trhů.

„Jakožto rodinná firma jsme během několika málo let udělali velký pokrok. Nyní naši značku i prodejní aktivity řídíme prostřednictvím dceřiných společností a poboček v těch nejdynamičtějších regionech. A naším cílem je pokračovat. Recept na úspěch: naše nekonečné hledání dokonalosti distribuce, prodeje a marketingu.“

Denis Schrey

Denis Schrey je členem představenstva a odpovídá za oddělení mezinárodních trhů.

„Jakožto rodinná firma jsme během několika málo let udělali velký pokrok. Nyní naši značku i prodejní aktivity řídíme prostřednictvím dceřiných společností a poboček v těch nejdynamičtějších regionech. A naším cílem je pokračovat. Recept na úspěch: naše nekonečné hledání dokonalosti distribuce, prodeje a marketingu.“

Denis Schrey

Denis Schrey je členem představenstva a odpovídá za oddělení mezinárodních trhů.

„Jakožto rodinná firma jsme během několika málo let udělali velký pokrok. Nyní naši značku i prodejní aktivity řídíme prostřednictvím dceřiných společností a poboček v těch nejdynamičtějších regionech. A naším cílem je pokračovat. Recept na úspěch: naše nekonečné hledání dokonalosti distribuce, prodeje a marketingu.“

Denis Schrey

Denis Schrey je členem představenstva a odpovídá za oddělení mezinárodních trhů.

„Jakožto rodinná firma jsme během několika málo let udělali velký pokrok. Nyní naši značku i prodejní aktivity řídíme prostřednictvím dceřiných společností a poboček v těch nejdynamičtějších regionech. A naším cílem je pokračovat. Recept na úspěch: naše nekonečné hledání dokonalosti distribuce, prodeje a marketingu.“