Michael Volke

Michael Volke je predsedom predstavenstva a riadi stratégie, marketing, USA, personalistiku a komunikáciu.

Chceme, aby sa Jägermeister stal silnou medzinárodnou značkou, ktorá plní naše poslanie dopriať mladým ľuďom najlepšiu noc ich života. Taká jedinečná značka založená na skúsenostiach akou je Jägermeister, si vždy vyžaduje autentickosť. Je úplne zásadné, aby sme našej cieľovej skupine poskytovali inovatívny, relevantný obsah a nezabudnuteľné zážitky. Chceme sa zamerať na inovácie a vytvoriť správne prostredie pre zmenu.

Christopher Ratsch

Christopher Ratsch je členom predstavenstva a riadi financie, výrobu a administráciu.

Jägermeister úspešne vyvažuje hranicu medzi tradíciami a inováciami, a to už po celé desaťročia. Po celom svete sú naši výnimoční ľudia zdrojom odvážnych nekonvenčných nápadov a pomáhajú nám zostať blízko našim zákazníkom. Vo všetkom, čo robíme, si stojíme za zamestnancami s voľným poľom pôsobnosti, štíhlymi procesmi a záväzkom k dokonalosti. Budúcnosť chceme vytvárať s maximálnym rešpektom k ľuďom a prírode.

Berndt Kodden

Berndt Kodden

Berndt Kodden je členom predstavenstva a zodpovedá za oddelenie medzinárodných trhov.