Marketingový kódex

Náš marketingový kódex sa vzťahuje na všetky značky distribuované spoločnosťou Mast-Jaegermeister SK s.r.o.

Ako rodinná spoločnosť si uvedomujeme našu zodpovednosť voči ľuďom, ktorí konzumujú naše produkty, a preto vykonávame marketing a reklamu našich produktov zodpovedne. Venujeme osobitnú pozornosť tomu, aby sme zaistili, že naše predajné, marketingové, komunikačné a reklamné aktivity podporujú zodpovedné vychutnávanie si našich produktov dospelými, ktorí si ich môžu legálne zakúpiť a ktorí sa rozhodli ich piť. Sme presvedčení, že zahrnutie tohto kódexu prispeje k dlhodobému úspechu našej značky.

Download Marketing-Kodex (PDF)

1. LEN PRO DOSPELÝCH

Jägermeister je určený pre dospelých, ktorí si ho môžu legálne zakúpiť a ktorí sa ho rozhodli piť.

2. PRESADZUJEME ZODPOVEDNÚ KONZUMÁCIU

Záväzok spoločnosti Jägermeister týkajúci sa zodpovednej konzumácie je dôležitou neoddeliteľnou súčasťou všetkých inzerčných a marketingových postupov

3. ODRADZOVANIE OD NEPATRIČNEJ KONZUMÁCIE

Spoločnosť Jägermeister podporuje zodpovedné rozhodovanie týkajúce sa spotreby alkoholu a odrádza od nepatričnej konzumácie.

4. UZNÁVANIE NORIEM SPOLOČNOSTI

Marketing a reklama spoločnosti Jägermeister musia reflektovať všeobecne prijaté normy dobrej chuti, ale zároveň brať do úvahy, že tieto normy sa môžu národ od národu líšiť.

5. ZVYŠOVANIE LATKY

Marketing a reklama spoločnosti Jägermeister dodržujú všetky zákony, predpisy a národné kódexy.

Marketingové a reklamné praktiky každej krajiny, v ktorej podnikáme, budú pravidelne preskúmavané, aby bolo zaistené dodržiavanie tohto marketingového kódexu spoločnosti Jägermeister.