Jägermeister vo svete

Jägermeister je v súčasnej dobe doma na viac ako 140 trhoch. Každý deň náš bylinný likér cestuje do najvzdialenejších kútov sveta, kde zaisťujeme súlad s konkrétnymi zásadami marketingu v závislosti od krajiny a kultúry – a nespočetne veľa mladých tak zažíva najlepšiu noc svojho života.

10 najlepších trhov Jägermeistra:

Nemecko

1

USA

2

Čína

3

Spojené kráľovstvo

4

Česká republika

5

Španielsko

6

Taliansko

7

Rusko

8

Bezcolný

9

Francúzsko

10

Německo

1

USA

2

Čína

3

Spojené království

4

Česká republika

5

Španělsko

6

Itálie

7

Rusko

8

Bezcelní

9

Francie

10