SÍDLO MAST-JÄGERMEISTER SK

V apríli 2019 sa ku skupine pripojila ďalšia európska dcérska spoločnosť. Spoločnosť Jägermeister získala obchodné spoločnosti svojho dlhoročného distribučného partnera Rémy Cointreaua a založila Mast-Jägermeister CZ a Mast-Jägermeister SK. Najmladšia zahraničná dcérska spoločnosť sa nachádza v modernom českom hlavnom meste Prahe a jej pobočka je v Bratislave, hlavnom meste Slovenska.

Hlavné sídlo

WOLFENBÜTTEL

Globálne riaditeľstvo spoločnosti Jägermeister sa nachádza na „Jägermeisterstraße“ od roku 1958. Jedným z najpôsobivejších prvkov areálu je obrovský sklad na dubové sudy, kde sa vyrába a 12 mesiacov zreje základný materiál pre bylinný likér.

Približne 500 zamestnancov spoločnosti Mast-Jägermeister SE tu pracuje v oblastiach, ako sú marketingové stratégie a inovatívne marketingové koncepcie, administrácia, výroba a spracovanie.

Sídla vo svete

WOLFENBÜTTEL
(Mast-Jägermeister Germany)

Od jej založenia v roku 2018 sa približne 190 zamestnancov spoločnosti Mast-Jägermeister Germany plne venuje distribúcii a marketingu prémiových liehovín na nemeckom trhu.

CAMBERLEY
(Mast-Jägermeister UK)

V máji 2014 získala spoločnosť Jägermeister svoju prvú zahraničnú dcérsku spoločnosť v anglickom Camberley, neďaleko od pulzujúcej metropoly Londýna. Dcérska spoločnosť riadi marketing a predaj na britskom trhu.

Web

WHITE PLAINS
(Mast-Jägermeister US)

Aby spoločnosť Jägermeister uspokojila dopyt na americkom trhu, prevzala v auguste 2015 spoločnosť svojho amerického dovozcu, Sidney Frank Importing Company, a zriadila dcérsku spoločnosť v Spojených štátoch, a to vo svetovom centre New Yorku. Nachádza sa neďaleko najznámejšej siluety mesta na svete a zaisťuje všetky aktivity na americkom trhu.

Web

PRAHA
(Mast-Jägermeister CZ)

V apríli 2019 sa ku skupine pripojila ďalšia európska dcérska spoločnosť. Spoločnosť Jägermeister získala obchodné spoločnosti svojho dlhoročného distribučného partnera Rémy Cointreaua a založila Mast-Jägermeister CZ a Mast-Jägermeister SK. Najmladšia zahraničná dcérska spoločnosť sa nachádza v modernom českom hlavnom meste Prahe a jej pobočka je v Bratislave, hlavnom meste Slovenska.

Web

Výroba

WOLFENBÜTTEL – LINDEN

Závod v meste Linden, južne od mesta Wolfenbüttel, spustil prevádzku v roku 1977. Takmer tri desaťročia bol domovom centrálneho skladu, kým sa v roku 2006 areál nerozšíril na stáčiareň. Dnes je závod v meste Linden zodpovedný za dve tretiny celkovej produkcie Jägermeistra, čím pokrýva podstatnú časť procesu stáčania, a je jedným z najväčších a najpokrokovejších závodov na stáčanie liehovín v Európe.

KAMENEC

V roku 1996 otvorila svoje brány novopostavená stáčiareň v mestečku Kamenec vo východnom Sasku. Jägermeister postupne závod rozšíril o výrobné a skladovacie zariadenie. Z mesta Kamenec sa legendárny bylinný likér exportuje predovšetkým do východnej Európy a Španielska.