Kontakt

You are currently viewing a placeholder content from Google Maps. To access the actual content, click the button below. Please note that doing so will share data with third-party providers.

More Information

Mast-Jaegermeister SK s.r.o.

Košická 56
821 08 Bratislava
IČO DPH: SK 2020310413

RECEPCIA

Mobil: +421 903 451 662
Tel.: +421 2 55 648 711
Fax.: +421 2 44 631 052
info@jaegermeister.sk

PRESSKONTAKT

info@jaegermeister.sk

"*" indicates required fields

Priezvisko*
E-mail*
This field is for validation purposes and should be left unchanged.

Je niečo, čo sa ti nepáči? Dajte nám šancu na nápravu.

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Mast-Jaegermeister SK s.r.o
Košická 56, 821 08 Bratislava

Accounting.SLOVAK@jaegermeister.sk

Tel: 00421 2 5564 8711
Fax: 00421 2 4463 1052
IČO: 35695366
IČ DPH: SK2020310413
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s
Číslo účtu: 1428092051/1111
IBAN: SK 90 1111 0000 0014 2809 2051

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu BA III