KONTAKT

 
 

FAKTURAČNÉ ÚDAJE

Mast-Jaegermeister SK s.r.o
Košická 56, 821 08 Bratislava

Accounting.SLOVAK@jaegermeister.sk


Tel: 00421 2 5564 8711
Fax: 00421 2 4463 1052
IČO: 35695366
IČ DPH: SK2020310413
Bankové spojenie: ČSOB a.s.
Číslo účtu: 25696403/7500
IBAN: SK 7675000000000025696403
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri
Okresného súdu Bratislava I.: 11448/B

Mast-Jaegermeister SK s.r.o.

Košická 56
821 08 Bratislava
IČO DPH: SK 2020310413

Recepcia
Tel.: +421 2 55 648 711
Fax.: +421 2 44 631 052
info@jaegermeister.sk