NAŠE HODNOTY

 
 

ZDIEĽANÉ HODNOTY: PEVNÝ ZÁKLAD

Prehlásenie o cieľoch firmy predstavuje písomné vyjadrenie kultúry vo firme Mast-Jaegermeister. Skladá sa z troch prvkov, z ktorých má každý inú rolu: hodnoty, vízia a účel firmy. Vízia popisuje smer, ktorým sa chce Mast-Jaegermeister rozvíjať. Účel identifikuje zákazníkov firmy a ich očakávania. Päť hodnôt firmy pomáha zamestnancom sústrediť sa na správne aspekty ich každodennej práce a konkrétne prispievať k úspechu firmy v dlhodobej a globálnej perspektíve.

1. PODPORUJEME KOZMOPOLITIZMUS

2. NEBOJÍME SA INOVÁCIÍ

3. INŠPIRUJEME ZÁKAZNÍKOV

4. PONÚKAME KVALITU

5. VZÁJOMNÝ REŠPEKT

 
Values.jpg